Spółka z o.o. a spółka komandytowa – porównanie

Stoisz przed wyborem formy prowadzenia działalności? Zastanawiasz się, co lepiej wybrać – spółkę z o.o. czy spółkę komandytową? Zanim dokonasz wyboru, poznaj podstawowe informacje na temat każdej z nich. Sprawdź, czym różni się spółka z o.o. od komandytowej i która będzie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Spółka z o.o. – cechy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest […]

Czytaj całość

Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja jest szeregiem zmian w strukturze gospodarczej spółki mającym zwiększyć jej wydajność i płynność finansową. Zostaje przeprowadzona dla ochrony i wsparcia przedsiębiorstwa zagrożonego lub już dotkniętego kryzysem. Kiedy wszczyna się proces restrukturyzacji i na czym on polega? Cele restrukturyzacji spółki z o.o. Co jest celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Główną intencją tej procedury […]

Czytaj całość

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Polskie prawo umożliwia przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Wspomniane rozwiązanie ma kilka istotnych zalet, przede wszystkim prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania i stwarza nowe możliwości pozyskiwania kapitału. Dowiedz się, w jakich sytuacjach opłaca się przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o. i jak przebiega procedura przekształcenia. Przekształcenie JDG w spółkę […]

Czytaj całość

Połączenie spółek – jak przebiega? Czy warto?

Jak przebiega połączenie spółek? Kiedy i czy warto to zrobić? Jak długo trwa ta procedura? Sprawdź! Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa sposoby łączenia spółek: Łączenie przez przejęcie. Polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Tego rodzaju połączenie skutkuje ustaniem bytu prawnego spółki przejmowanej i […]

Czytaj całość

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sposoby

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokapitalizować na różne sposoby. W praktyce, w przeważającym wymiarze spotyka się następujące trzy: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłata, pożyczka. Podwyższenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale powinny zostać następnie objęte przez dotychczasowych lub nowych wspólników. Objęcie może nastąpić przez wniesienie wkładów pieniężnych lub […]

Czytaj całość

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu art. 61 kodeksu cywilnego. Dlatego uważa się, że rezygnacja z pełnionej funkcji jest złożona spółce z chwilą, gdy doszła ona do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać […]

Czytaj całość

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, dlatego, aby ją założyć, niezbędnym jest dysponowaniem przez wspólników kapitałem w wysokości minimum 5.000,00 zł. Do jej podstawowych cech zalicza się fakt posiadania osobowości prawnej (czyli zdolności do pozywania, bycia pozywaną, a także do zaciągania zobowiązań), natomiast jej wspólnicy co do zasady nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania. […]

Czytaj całość

Obowiązek pracowniczych badań lekarskich w dobie koronawirusa

Jednym z obowiązków pracodawcy jest skierowanie na przeprowadzenie badań medycznych pracownika. Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badanie wstępne, badanie okresowe oraz kontrolne. Badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez […]

Czytaj całość

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy to jeden z podstawowych elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Określenie jego wysokości następuje w chwili zawarcia umowy spółki. Co do zasady pełni rolę gwarancyjną, tzn. zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością, choć charakter ten nie jest uregulowany przez przepisy prawa. W praktyce zatem, po wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, spółka może nim dowolnie […]

Czytaj całość

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Formalnym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest: umowa spółki – w przypadku kiedy zakłada się ją ze wspólnikiem lub wspólnikami, akt założycielski spółki – jeśli prowadzimy działalność samemu jako spółka jednoosobowa. W każdym przypadku, dokument powołujący spółkę musi zostać zawarty w formie aktu notarialnego. Przepisy kodeksu spółek handlowych […]

Czytaj całość