Obowiązek pracowniczych badań lekarskich w dobie koronawirusa

Jednym z obowiązków pracodawcy jest skierowanie na przeprowadzenie badań medycznych pracownika. Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badanie wstępne, badanie okresowe oraz kontrolne. Badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez […]

Czytaj całość