Spółka z o.o. a spółka komandytowa – porównanie

Stoisz przed wyborem formy prowadzenia działalności? Zastanawiasz się, co lepiej wybrać – spółkę z o.o. czy spółkę komandytową? Zanim dokonasz wyboru, poznaj podstawowe informacje na temat każdej z nich. Sprawdź, czym różni się spółka z o.o. od komandytowej i która będzie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

Spółka z o.o. – cechy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. W tej formie prowadzi się zwykle duże przedsiębiorstwa, formacje dedykowane określonym projektom albo grupy kapitałowe. Spółka może być założona przez co najmniej jedną osobę, wspólników może być z kolei więcej. Odpowiedzialność za zobowiązania i długi ponosi spółka. Wspólnicy nie odpowiadają własnymi majątkami wobec wierzycieli, za wyjątkiem wniesienia deklarowanego wkładu. Zabezpieczeniem roszczeń pozostaje majątek spółki. Tworzą go wkłady finansowe wniesione przez wspólników. Spółka może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i korzystać z praw. Działa poprzez swoje organy i poprzez kapitał zakładowy. Z chwilą wpisu do rejestru zyskuje osobowość prawną, podlega wpisowi do KRS, a jej umowa wymaga sporządzenie aktu notarialnego (wyjątkiem jest rejestracja przez e-krs).

Spółka komandytowa – czym jest?

Spółki komandytowe zalicza się do spółek osobowych. Jej działalność bazuje na osobistej więzi między wspólnikami. W tej formie prowadzi się zwykle firmy małej i średniej wielkości. Za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada komplementariusz (jeden ze wspólników). Jeżeli egzekucja długów z majątku przedsiębiorstwa nie przynosi rezultatów, komplementariusz odpowiada swoim majątkiem. Pozostali wspólnicy są komandytariuszami, co oznacza, że ponoszą odpowiedzialność ograniczoną, do której zaliczają się sumy komandytowe wskazane w umowie spółki. Spółka komandytowa może we własnym imieniu nabyć prawa i zaciągnąć zobowiązania. Tworzy ją co najmniej dwóch wspólników.

Spółka z o.o. a spółka komandytowa

Spółka z o.o. i spółka komandytowa są spółkami handlowymi. Oznacza to, że posiadają własny majątek. Wpisuje się je do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto spółki są odrębnymi od wspólników podmiotami obowiązków i praw. Spółkę z o.o., podobnie jak spółkę komandytową, uda się zarejestrować przez internet. To jednak jedyne podobieństwa między omówionymi podmiotami.

Obie spółki  różnią się wysokością kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o.o. musi to być minimum 5000 złotych, a dla spółki komandytowej nie jest on wymagany. Przy drugiej z form działalności zbywanie udziałów zostało uregulowane w umowie. Spółkę z o.o. reprezentuje zarząd, a komandytowa nie musi go mieć.

Status wspólnika w spółce komandytowej zobowiązuje do ubezpieczenia społecznego. Oznacza konieczność opłacania składek ZUS. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. również musi płacić składki, podobnie jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W spółkach z o.o. przynajmniej dwuosobowych wspólnicy i członkowie zarządu nie podlegają ubezpieczeniu. Prowadzenie takiej spółki zwalania z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka komandytowa mają nieliczne podobieństwa i wiele różnic. Odmienności obu form prowadzenia przedsiębiorstwa pozwalają dobrać optymalne rozwiązanie dla siebie. W zależności od potrzeb i planów rozwoju firmy można zdecydować się na spółkę z o.o. lub komandytową – w każdym wypadku podlega się prawu spółek handlowych. Ponadto jeśli uzna się, że dana forma prowadzenia działalności się nie sprawdza, można dokonać przekształcenia jednej spółki w drugą, zyskując dostęp do nowych korzyści.

Opublikowano w kategorii: Bez kategorii.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *