Prawo cywilne dla firm - Wrocław

Zapraszamy do skorzystania z oferty obsługi z zakresu prawa cywilnego dla firm z Wrocławia, jak i całej Polski.

W naszej kancelarii radcy prawnego:

 • sporządzamy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym, umowy związane z przenoszeniem praw autorskich, z własnością intelektualną;
 • sporządzamy opinii prawne;
 • doradzamy w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Ponadto, zajmujemy się sprawami z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, rynku nieruchomości, prawa autorskich i własności przemysłowej, reagujemy na procedery nieuczciwej konkurencji, a także reprezentujemy klienta w sądach, w sprawach cywilnych, administracyjnych, a także w urzędach państwowych.

Prawo budowlane

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa budowlanego w tym umowy o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo;
 • pracujemy również w oparciu o Międzynarodowe Standardy Realizacji Inwestycji FIDIC;
 • doradzamy prawnie w procesie budowlanym.

Zamówienia publiczne

 • przygotowujemy odwołania i skarg zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • opiniujemy specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Rynek nieruchomości

 • doradzamy prawnie przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości;
 • zajmujemy się przygotowaniem i opiniowaniem umów dotyczących nieruchomości;
 • doradzamy w zabezpieczeniu transakcji dotyczących nieruchomości.

Prawo autorskie i własność przemysłowa

 • zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem wszelkich umów z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej;
 • w zakresie ochrony znaków towarowych współpracujemy z rzecznikiem patentowym.

Nieuczciwa konkurencja

 • zajmujemy się doradztwem prawnym w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji.

Sprawy sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sądach cywilnych, administracyjnych i urzędach państwowych we wszystkich sprawach wchodzących w zakres usług świadczonych przez Kancelarię. Jeśli szukacie Państwo prawnika, adwokata, radcy prawnego do poprowadzenia sprawy sądowej, mamy bardzo bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na drodze sadowej. Z sukcesem prowadziliśmy sprawy o zapłatę wierzytelności, sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów i wiele innych.

Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego Maria Pertek
Ul. Inowrocławska 17/23, II p.
53-653 Wrocław
 
e-mail: kancelaria@kancelaria-pertek.pl
Tel.: 508 000 884