Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja jest szeregiem zmian w strukturze gospodarczej spółki mającym zwiększyć jej wydajność i płynność finansową. Zostaje przeprowadzona dla ochrony i wsparcia przedsiębiorstwa zagrożonego lub już dotkniętego kryzysem. Kiedy wszczyna się proces restrukturyzacji i na czym on polega?

Cele restrukturyzacji spółki z o.o.

Co jest celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Główną intencją tej procedury pozostaje chęć podniesienia wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest sposobem uniknięcia ogłoszenia upadłości spółki z o.o. Można skorzystać z tej szansy, zawierając układ z wierzycielami z niewielkim udziałem sądu albo przeprowadzając działania sanacyjne, jeśli prowadzi się postępowanie sanacyjne.

Celem restrukturyzacji jest również stworzenie bardziej sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i przystosowanie jego działalności do nowych okoliczności rynkowych. Ponadto wszczęta procedura może zwiększyć konkurencyjność spółki, ograniczyć jej koszty i poszerzyć krąg potencjalnych inwestorów.

Restrukturyzacja spółki z o.o. – proces

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery procedury pozwalające nie dopuścić do upadłości firmy. Pierwszą z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu. To postępowanie uproszczone zakładające samodzielne zbieranie przez zadłużonego głosów wierzycieli w kwestii zawarcia układu. Jeśli przedsiębiorca spodziewa się problemów finansowych, powinien wybrać tę procedurę i włączyć się w prowadzenie rozmów z wierzycielami. Gdy uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu, może złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Dłużnik wybiera doradcę restrukturyzacyjnego, czyli specjalistę weryfikującego legalność propozycji układowych oraz ich zgodność z ustaleniami z wierzycielami. Pozwala to na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w sądzie.

W przypadku restrukturyzacji spółki z o.o. można przeprowadzić też przyspieszone postępowanie układowe. Dłużnik nie zbiera tu głosów samodzielnie, ale na specjalnie zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli. Co ważne, istnieje możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika, zawieszając egzekucję wierzytelności objętej układem, jeśli egzekucja nie pozwala lub utrudnia zawarcie układu.

Innym dostępnym do przeprowadzenia procesem restrukturyzacji spółki z o.o. jest postępowanie układowe. Zaleca się je przedsiębiorcom niewypłacalnym lub funkcjonującym na granicy wypłacalności. Zarząd nadal znajduje się po stronie przedsiębiorcy, ale kontroluje go sąd wraz z wierzycielami. Dłużnik może zostać objęty ochroną przed poszczególnymi egzekucjami i przedstawić w specjalnym wniosku swoje propozycje układowe.

Ostatnią możliwością przy restrukturyzacji spółki z o.o. jest wszczęcie postępowania sanacyjnego. Daje ono szansę na zrestrukturyzowanie zobowiązań, zatrudnienia i majątku dzięki wprowadzeniu korzystnych dla dłużnika rozwiązań. Przedsiębiorca musi liczyć się z ograniczeniami w kwestii zarządzania majątkiem. Jest poddany nadzorowi sędziego komisarza i wierzycieli. Postępowanie sanacyjne zostało przeznaczone dla spółek niewypłacalnych, które warto uratować.

Restrukturyzacja spółki z o.o. a odpowiedzialność zarządu

Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji w odpowiednim momencie pomaga ocalić przedsiębiorstwo w kryzysowej sytuacji i uchroni członków zarządu spółki z o.o. przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania. Organy reprezentujące przedsiębiorstwo nie muszą podczas restrukturyzacji podejmować zagrożenia osobistego ani odpowiedzialności majątkowej w przypadku niepowodzenia w ratowaniu firmy.

Restrukturyzacja spółki z o.o. pozwala na odpowiednio wczesne podjęcie działań naprawczych w celu poprawy sytuacji prowadzonego przedsiębiorstwa. W obliczu finansowego kryzysu i w celu uniknięcia ogłoszenia opadłości można zdecydować się na dokonanie zmian w strukturze zorganizowanej działalności. Restrukturyzacja jest zatem procesem naprawy firmy poprzez zredukowanie zadłużenia, pozyskanie finansowania, odzyskanie zaufania kontrahentów i wstrzymanie egzekucji. Jeżeli spółka zmaga się z problemami z płynnością finansową, powinna podjąć działania mające na celu opracowanie korzystnych warunków spłaty wierzytelności. W ten sposób uniknie konieczności ogłoszenia upadłości i kończenia działalności gospodarczej.

Opublikowano w kategorii: Prawo spółek.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

One Comment

  1. Zastanawia mnie jak dużo spółek z.o.o przeszło różnorakie restrukturyzacje związane z wpływem Covidu na nie. Licze na jakiś raport, w którym będzie pełny wykaz tego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *