Obsługa prawna spółek - Wrocław

Posiadanie spółki handlowej wiążę się z koniecznością znajomości prawa gospodarczego i administracyjnego, dlatego dobrym pomysłem już na etapie zakładania spółki, jest skorzystanie z pomocy prawnej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, świadcząc usługi z zakresu kompleksowej obsługi średnich i dużych spółek handlowych na terenie Wrocławia i całej Polski. Kilkunastoletnie doświadczenie i współpraca z wieloma klientami, a także ciągły proces zwiększania kompetencji, pozwoliły nam na rozwiązywanie często niełatwych spraw z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, handlowego czy upadłościowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty obsługi prawnej, w ramach której:

  • zakładamy spółki osobowe i kapitałowe; doradzamy przy kształcie umowy z biznesowym partnerem (wspólnikiem); (zobacz Zakładanie i rejestracja spółek – Wrocław)
  • sporządzamy projekty dokumentów założycielskich dotyczących spółek (umowy, statuty);
  • przeprowadzamy przekształcenia, fuzje, podziały spółek, przejęcia podmiotów; (zobacz Przekształcanie spółek – Wrocław)
  • robimy kompleksowe badanie spółek (due diligence);
  • pośredniczymy przy nabywaniu i zbywaniu spółek i udziałów w spółkach
  • prowadzimy obsługę prawną organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy);
  • przygotowujemy projekty dokumentów wewnętrznych spółek – regulaminy, uchwały organów itp.;
  • sporządzamy opinie prawne w sprawach związanych z prawem spółek handlowych;
  • prowadzimy korporacyjną, bieżącą obsługę spółek.

Obsługa prawna spółek – dlaczego warto?

Powierzenie obsługi naszej kancelarii prawnej z Wrocławia pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, a także uniknąć niewłaściwych decyzji związanych z prowadzeniem spółki. Nasze stale podnoszone kompetencje, biegła znajomość prawa i zdobyte przez lata doświadczenie, umożliwi Państwu skoncentrowanie się na zarządzaniu właściwym.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego Maria Pertek
Ul. Inowrocławska 17/23, II p.
53-653 Wrocław
 

 

 

e-mail: kancelaria@kancelaria-pertek.pl
Tel.: 508 000 884