Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Polskie prawo umożliwia przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Wspomniane rozwiązanie ma kilka istotnych zalet, przede wszystkim prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania i stwarza nowe możliwości pozyskiwania kapitału. Dowiedz się, w jakich sytuacjach opłaca się przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o. i jak przebiega procedura przekształcenia.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – kiedy warto?

W przypadku, gdy wzrasta skala prowadzonej działalności, przybywa klientów, zamówień i zobowiązań, warto rozważyć przekształcenie w spółkę z o.o. Dzięki takiej decyzji, zamiast odpowiadać za zobowiązania i długi całym majątkiem, można przenieść odpowiedzialność na spółkę. Na przekształcenie JDG warto zdecydować się również wtedy, gdy zakres działalności jest ograniczony. Jeżeli jako przedsiębiorca świadczy się usługi i uciążliwym kosztem staje się opłacanie pełnego ZUSu, przekształcenie działalności w spółkę z o.o. pozwala pozbyć się obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie. Dzięki nowej formie prawnej uniknie się przywiązania do ZUS i ograniczy koszty w firmie (pod warunkiem co najmniej dwuosobowej spółki z o.o.).

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Pierwszym krokiem do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. jest przygotowanie planu przekształcenia. Dokument należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia musi zawierać określenie wartości bilansowej majątku JDG na dany dzień miesiąca poprzedzającego stworzenie planu przekształcenia. Do dokumentu trzeba dołączyć wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształconego, projekt statutu spółki przekształconej, projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy oraz sprawozdanie finansowe przygotowane w celu przekształcenia na określony dzień poprzedzający stworzenie planu przekształcenia JDG.

Po sporządzeniu planu należy zlecić jego zbadanie przez biegłego rewidenta. Specjalista sprawdzi poprawność i rzetelność przygotowanego aktu. Biegły rewident zostaje wyznaczony na wniosek przedsiębiorcy w sądzie rejestrowym. Do dokumentu dołącza się plan przekształcenia i załączniki. Kolejnym krokiem w procedurze jest sporządzenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu. W dokumencie należy zawrzeć informacje o rodzaju nowej spółki, imionach i nazwiskach członków zarządu oraz o wysokości kapitału zakładowego.

Aby przekształcić JDG w spółkę, sporządza się również i podpisuje umowę spółki. Na tym etapie powołuje się władze spółki przekształconej. Akt założycielski działalności zawiera się w formie aktu notarialnego. Następnym krokiem po podpisaniu wspomnianego dokumentu jest złożenie wniosku do KRS nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Dokument składa się na standardowych formularzach wraz z załącznikami wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych. .

Jeżeli chce się zostać czynnym płatnikiem VAT, trzeba ponadto złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o rejestrację do VAT. Po dopełnieniu wszystkich omówionych formalności powinno się powiadomić kontrahentów i instytucje o dokonanych zmianach w formie prowadzenia działalności.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. często okazuje się kluczową decyzją w kontekście bezpieczeństwa kapitału, rozwoju i oszczędzania pieniędzy. To skuteczny sposób na uniezależnienie się od ZUSu i ograniczenie odpowiedzialności. Proces przekształcenia wymaga dopełnienia szeregu formalności, opłaca się jednak przez nie przejść, by móc czerpać korzyści wiążące się z prowadzeniem firmy w nowej formie.

Opublikowano w kategorii: Prawo spółek.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *