Jak odwołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prokurent ma bardzo szerokie umocowanie do działania w imieniu spółki. Musi zatem mieć zaufanie wszystkich członków zarządu. Dlatego w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych, aby powołać prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Dlatego powołanie prokurenta następuje z reguły w formie uchwały zarządu. Odwołanie prokury w spółce z o.o. Ale, aby odwołać prokurenta, wystarczy już […]

Czytaj całość

Jak powołać członka do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co do zasady, członków zarządu spółki powołuje się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W niektórych przypadkach, wspólnicy w umowie spółki określają inne zasady powoływania członków zarządy np. poprzez przekazanie tego uprawnienia radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej lub osobie trzeciej np. zewnętrznemu inwestorowi. Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. Powołanie […]

Czytaj całość

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

Członkowie zarządu nie zawsze są w stanie osobiście dokonywać wszystkich czynności osobiście. Wsparcie w tym zakresie oferuje instytucja prokury. Jak powołać prokurenta? Prokurent w spółce z o.o. – kim jest? Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 109 kodeksu cywilnego udziela go przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura uprawnia do dokonywania wszelkich […]

Czytaj całość