Jak odwołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prokurent ma bardzo szerokie umocowanie do działania w imieniu spółki. Musi zatem mieć zaufanie wszystkich członków zarządu. Dlatego w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych, aby powołać prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Dlatego powołanie prokurenta następuje z reguły w formie uchwały zarządu.

Odwołanie prokury w spółce z o.o.

Ale, aby odwołać prokurenta, wystarczy już złożenie oświadczenia przez jednego z członków zarządu – wystarczy, aby jeden członek zarządu uznał, że np. prokurent niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, by móc go odwołać. Nie jest wymagana w takim wypadku zgoda pozostałych członków zarządu, czy też uchwała wspólników. Odwołanie może przybrać formę jednostronnego oświadczenia, przy czym nie jest potrzebne nawet wskazywanie konkretnych przyczyn odwołania.

Odwołanie prokurenta a umowa

Często prokurent, oprócz powołania uchwałą zarządu, pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej ze spółką. W takim wypadku, przed złożeniem oświadczenia o odwołaniu,  należy wnikliwie zapoznać się z treścią tej umowy. Będzie ona z pewnością wymagać odrębnego wypowiedzenia, a ponadto może zawierać pewne ograniczenia co do możliwości jej wypowiedzenia, np. brak możliwości jej rozwiązania bez podania ważnych przyczyn.

Prokurent na umowę zlecenie lub o świadczenie usług – odwołanie

Zasadniczo w przypadku umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, można je rozwiązać w każdym czasie. Jednakże, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli jej rozwiązanie nastąpiło bez ważnych powodów, druga strona może domagać się odszkodowania. Jeżeli zatem zarząd decyduje się na zawarcie osobnej umowy z prokurentem, warto zadbać aby w jej treści znalazł się zapis stanowiący, że umowa rozwiązuje się automatycznie w przypadku odwołania prokurenta z pełnionej funkcji.

Prokurent na umowę o pracę – odwołanie

W przypadku jednak, gdyby spółka zawarła z prokurentem umowę o pracę sytuacja znacznie się komplikuje. Odwołanie z funkcji bowiem nigdy nie będzie równało się wypowiedzeniu umowy o pracę. Ponadto, jeżeli brak jest podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, prokurent będzie korzystał z okresu wypowiedzenia. W tej sytuacji, nawet w przypadku zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy, zachowa prawo do wynagrodzenia.

Ostatnim krokiem w procedurze odwołania prokurenta jest jego wykreślenie z KRS. Obowiązek złożenia wniosku spoczywa na zarządzie, a sam wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni od odwołania. Skutek odwołania następuje z chwilą złożenia oświadczenia. Wpis do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny – potwierdza fakt wcześniejszego odwołania.

Opublikowano w kategorii: Prawo spółek.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *