Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

Członkowie zarządu nie zawsze są w stanie osobiście dokonywać wszystkich czynności osobiście. Wsparcie w tym zakresie oferuje instytucja prokury. Jak powołać prokurenta?

Prokurent w spółce z o.o. – kim jest?

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 109 kodeksu cywilnego udziela go przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura uprawnia do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Kto może zostać prokurentem?

Zakres podmiotowy prokury w spółkach kapitałowych został nieco ograniczony. Prokurentem nie może być w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, a w spółkach akcyjnych członek rady nadzorczej. W praktyce najczęściej spotykana jest prokura łączna. Wówczas do wspólnej reprezentacji powołany będzie prokurent z członkiem zarządu. Warto pamiętać, że dokonanie czynności prawnej tylko przez prokurenta, przy ustanowionej prokurze łącznej, będzie skutkować nieważnością takiej czynności. Prokura może mieć również charakter samoistny, wówczas prokurent jest uprawniony do samodzielnego działania w imieniu reprezentowanego podmiotu.

Prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawia zarząd. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, choć przepis wprowadzający tę regułę ma charakter dyspozytywny, co oznacza, że w umowie spółki można umówić się inaczej. Tak więc możliwe jest powołanie prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za zgodą większości członków zarządu, o ile przewiduje tak umowa spółki.

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

Dokument obejmujący udzielenie prokury powinien być podpisany zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji.

Warto pamiętać jednak o tym, iż w przypadku spółek z jednoosobowym zarządem, gdy umowa spółki nie wprowadza innych zasad i nie przewiduje udziału wspólników przy powołaniu prokurenta, nie ma potrzeby wyraźnego odróżniania ustanowienia prokury od jej udzielenia. Jedyny członek zarządu jest upoważniony, aby samodzielnie podjąć decyzję w zakresie ustanowienia prokury, a następnie podpisać dokument dotyczący jej udzielenia.

Ostatnim krokiem w procedurze powołania prokurenta jest jego wpisanie do KRS. Obowiązek złożenia wniosku spoczywa na zarządzie i powinien on zostać złożony w terminie 7 dni od powołania. Prokurent zaczyna pełnić swoją funkcję z chwilą powołania przez zarząd. Wpis do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny – potwierdza fakt wcześniejszego powołania.

Opublikowano w kategorii: Prawo spółek.

Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, będę wdzięczna za klikniecie lubię to na naszym profilu na Facebooku. A jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zachęcam Cię do polubienia. Pozwoli mi to tworzyć jeszcze więcej wartościowych tekstów, widząc, że są zainteresowani odbiorcy. To bardzo duża motywacja dla mnie w dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *