Jak powołać członka do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co do zasady, członków zarządu spółki powołuje się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W niektórych przypadkach, wspólnicy w umowie spółki określają inne zasady powoływania członków zarządy np. poprzez przekazanie tego uprawnienia radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej lub osobie trzeciej np. zewnętrznemu inwestorowi. Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. Powołanie […]

Czytaj całość

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

Członkowie zarządu nie zawsze są w stanie osobiście dokonywać wszystkich czynności osobiście. Wsparcie w tym zakresie oferuje instytucja prokury. Jak powołać prokurenta? Prokurent w spółce z o.o. – kim jest? Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 109 kodeksu cywilnego udziela go przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura uprawnia do dokonywania wszelkich […]

Czytaj całość