Pakiet antykryzysowy dla MŚP – cywilny do użytku własnego (firma) + Pakiet antykryzysowy dla MŚP – pracowniczy do użytku własnego (firma)

189,00 

Opis

Pakiet antykryzysowy dla MŚP – pakiet cywilny dotyczący relacji z kontrahentami do użytku własnego (firma) zawiera wzory następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 3. Porozumienie w sprawie wydłużenia umownych terminów płatności w związku
  z wystąpieniem COVID-19
 4. Porozumienie w sprawie odroczenia płatności w związku z wystąpieniem COVID-19
 5. Porozumienie w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty w związku z wystąpieniem COVID-19
 6. Porozumienie w sprawie obniżenia niespłaconej należności w związku
  z wystąpieniem COVID-19
 7. Porozumienie w sprawie czasowego obniżenia umownego wynagrodzenia
  w związku z wystąpieniem COVID-19
 8. Wniosek o obniżenie świadczenia ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków
 9. Wniosek o obniżenie czynszu z umowy najmu
 10. Oświadczenie o następczej niemożliwości świadczenia
 11. Oświadczenie o braku możliwości należytego wykonania umowy w całości
  lub części z powodu siły wyższej

Wraz z opisem ich zastosowania w dokumencie zatytułowanym „Zacznij tutaj” oraz komentarzami w treści dokumentów

Pakiet antykryzysowy dla MŚP – pakiet pracowniczy dla pracodawców do użytku własnego (firma) zwiera wzory następujących dokumentów:

 1. Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy
  w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z wystąpieniem COVID-19
 2. Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy
  w okresie przestoju ekonomicznego w związku z wystąpieniem COVID-19
 3. Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy
  w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z wystąpieniem COVID-19
 4. Porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy w związku
  z wystąpieniem COVID-19
 5. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę w związku z wystąpieniem COVID-19
 6. Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy
 7. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
 8. Porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego
 9. Przekazanie porozumienia zbiorowego zawartego przez Pracodawcę
 10. Zarządzenie (uchwała) o wprowadzeniu przestoju
 11. Oświadczenie Pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę
 12. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
 13. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
 14. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi warunków pracy lub płacy
 15. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy lub płacy
 16. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
 17. Porozumienie o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego
 18. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego
 19. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego
  w okresie wypowiedzenia
 20. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 21. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi czasu wolnego w zamian
  za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 22. Polecenie wykonywania pracy zdalnej
 23. Odwołanie wykonywania pracy zdalnej
 24. Oświadczenie pracownika o przebytej kwarantannie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Pakiet antykryzysowy dla MŚP – cywilny do użytku własnego (firma) + Pakiet antykryzysowy dla MŚP – pracowniczy do użytku własnego (firma)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *